Församlingsliv

Inlägg från de återkommande aktiviteterna inom s:t Eskilskyrkans regi

Gudstjänst “Jesus är vårt hopp”

På söndag 30/1 2022 kl 11 firar vi gudstjänst i S:t Eskilskyrkan med temat “Jesus är vårt hopp”. AnnaMaria Rose predikar, Maria Fahlén spelar och sjunger. Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete avslutas. Det blir kyrkfika som veckogrupp 5 ansvarar för.

Corona-information

Pga det aktuella smittläget och rådande restriktioner för att minska smittspridning av coronavirus kan vi bara ta in 50 deltagare i våra gudstjänster. Vi ställer även in övningar för kören Corazon tills vidare. Ifall nya restriktioner och rekommendationer kommer till eller lättas på uppdaterar vi vår kalender i enlighet med läget. Vi kommer tills vidare …

Corona-information Läs mer »

Gudstjänst 16 januari

Gudstjänst från S:t Eskilskyrkan söndagen den 16/1 med temat “Livets källa”. Birgitta Keller predikar, Stefan Silversten spelar, Här finns en digital inspelning från gudstjänsten på vår Youtube-kanal.