“P.g.a de lokala Covid-19 restriktionerna firar vi för tillfället gudstjänst enbart via webben.

De flesta av församlingens aktiviteter är inställda tillsvidare. Se vidare under “Vad Händer”.”

P.g.a.COVID-19 och rekommendationerna från FHM så är antalet deltagare begränsade till 50 personer. Kyrksalen är möblerad på ett sådant sätt att sällskap ska kunna sitta minst 1.5 meter isär från varandra. Viss del av verksamheten är också pausad eller genomförs digitalt.

Dagens Bibelvers
“Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade.” — 1 Peter 2:24 Listen to chapter . Powered by BibleGateway.com.

Palmsöndagsgudstjänst

Gudstjänst från S:t Eskilskyrkan för palmsöndag 28/3 2021. Carina Thörn predikar, Birgitta Keller leder och Stefan Silversten, Samuel Eriksson och Hans Murman spelar och sjunger.

Läs mer »

SEU-gudstjänst 14/3

SEU gudstjänst med: Söndagsskolan, Annamaria Rose, Stefan Silversten samt sång med Pantea, Taniya, Ruua, Kristina, Carolin Se gudstjänsten på Youtube. Se gudstjänsten på Facebook.

Läs mer »

Församlingen finansierar sin verksamhet med gåvor och till en mindre andel med bidrag. Stötta gärna församlingen med bidrag:

Plusgiro 33 62 29 – 0  , Bankgiro 387-1951,  Swishnummer: 123 091 54 13

Vi finns på Båtsmansgatan 5, i stadsdelen Nyfors, i Eskilstuna.