april 2023
Inget evenemang hittades!
Visa fler

P.g.a.COVID-19 och rekommendationerna från FHM så är antalet deltagare begränsade till 50 personer. Kyrksalen är möblerad på ett sådant sätt att sällskap ska kunna sitta minst 1.5 meter isär från varandra. Viss del av verksamheten är också pausad eller genomförs digitalt.

Årshögtid

På söndag 26/3 kl 11 firar vi Årshögtid i S:t Eskilskyrkan (dvs Söndagsgudstjänsten närmast efter årsmötet). Det blir gudstjänst med nattvard och avtackning av pastor

Läs mer »

Ekumenisk gudstjänst 19/3

På söndag 19/3 firar vi ekumenisk gudstjänst i S:t Eskilskyrkan tillsammans med Fors församling. Temat är “livets bröd”, musiker är Stefan Silversten och Erika Wistrand

Läs mer »

”Kampen mot ondskan”

På söndag 12/3 firar vi gudstjänst i S:t Eskilskyrkan med temat ”Kampen mot ondskan”. Samuel Lindholm predikar och Mats Ernvik spelar. Det blir Söndagsskola, Kyrkfika

Läs mer »

Kör för ungdomar

Varannan fredag ojämna veckor kl 17.00-18.00 kan man få vara med och sjunga i en kör för ungdomar. Det är AnnaMaria Rose som leder den.

Läs mer »

Församlingen finansierar sin verksamhet med gåvor och till en mindre andel med bidrag. Stötta gärna församlingen med bidrag:

Plusgiro 33 62 29 – 0  , Bankgiro 387-1951,  Swishnummer: 123 091 54 13

Se våra riksevangelisters digitala mötesserie

Vi finns på Båtsmansgatan 5, i stadsdelen Nyfors, i Eskilstuna.