“P.g.a de lokala Covid-19 restriktionerna firar vi för tillfället gudstjänst enbart via webben.

De flesta av församlingens aktiviteter är inställda tillsvidare. Se vidare under “Vad Händer”.”

P.g.a.COVID-19 och rekommendationerna från FHM så är antalet deltagare begränsade till 50 personer. Kyrksalen är möblerad på ett sådant sätt att sällskap ska kunna sitta minst 1.5 meter isär från varandra. Viss del av verksamheten är också pausad eller genomförs digitalt.

Dagens Bibelvers
“Han vet vilken väg jag har vandrat. Prövar han mig ska jag komma fram som guld. Min fot har hållit fast vid hans spår, jag har följt hans väg utan att vika av.” — Job 23:10-11 Listen to chapter . Powered by BibleGateway.com.

Gudstjänst 28/2

Gudstjänst från S:t Eskilskyrkan för den 28 februari, 2:a söndagen i fastan. Tema är ” Den kämpande tron”. AnnaMaria Rose predikar, Frida Sandström leder och

Läs mer »

Församlingsblad nr 2 2021

Här finns vårt församlingsblad nr 2 2021 att läsa på nätet. Tryckta exemplar distribueras via veckogrupperna, eller så kan man hämta sitt blad på expen.

Läs mer »

Kyrkfika på Zoom

Varje söndag kl 12.00, fram t o m 25/4 kommer vi att ha digitalt kyrkfika via Zoom. Man får fixa fika till sig själv, och

Läs mer »

Gudstjänst 21 /2

Gudstjänst 1:a Söndagen i Fastan Tema Prövningens stund Betraktelser av Rachel Sidestam, Adhanon Mosazghi och Anna Maris Rose. Sång/Musik familjen Eriksson Se gudstjänsten på Facebook.

Läs mer »

Gudstjänst 14/2 Fastlagssöndagen

Gudstjänst från S:t Eskilskyrkan för Fastlagssöndagen 2021. Birgitta Keller predikar, Bengt Strandberg leder, Kicki Wetterstrand läser texterna och Stefan Silversten spelar och sjunger. Se gudstjänsten

Läs mer »

Församlingen finansierar sin verksamhet med gåvor och till en mindre andel med bidrag. Stötta gärna församlingen med bidrag:

Plusgiro 33 62 29 – 0  , Bankgiro 387-1951,  Swishnummer: 123 091 54 13

Vi finns på Båtsmansgatan 5, i stadsdelen Nyfors, i Eskilstuna.