januari 2023
februari 2023
Inget evenemang hittades!
Visa fler

P.g.a.COVID-19 och rekommendationerna från FHM så är antalet deltagare begränsade till 50 personer. Kyrksalen är möblerad på ett sådant sätt att sällskap ska kunna sitta minst 1.5 meter isär från varandra. Viss del av verksamheten är också pausad eller genomförs digitalt.

Jesus är vårt hopp

På söndag den 29 januari kl.11.00 firar vi gudstjänst i S:tEskilskyrkan med temat “Jesus är vårt hopp”. Ivan Czitróm predikar och Maria Fahlén Eriksson spelar

Läs mer »

Ekumeniska böneveckan

Under den ekumeniska böneveckan 2023 samlas vi för andakter och gudstjänster: Onsdag 18/1 kl 18 andakt i S:t Eskilskyrkan Torsdag 19/1 kl 18 andakt i

Läs mer »

Kör för ungdomar

Varannan fredag jämna veckor kl 18.00-19.00 kan man få vara med och sjunga i en kör för ungdomar. Det är Tutu Nsumbu som leder den.

Läs mer »

Mässan Mellanrum

Gudstjänst från den 3 april 2022. Mässan Mellanrum, skriven av församlingens musiker Stefan Silversten. Med Kören Corazon, solister och musiker. Pastor Josef Nsumbu officierar och

Läs mer »

Församlingen finansierar sin verksamhet med gåvor och till en mindre andel med bidrag. Stötta gärna församlingen med bidrag:

Plusgiro 33 62 29 – 0  , Bankgiro 387-1951,  Swishnummer: 123 091 54 13

Se våra riksevangelisters digitala mötesserie

Vi finns på Båtsmansgatan 5, i stadsdelen Nyfors, i Eskilstuna.