P.g.a.COVID-19 och rekommendationerna från FHM så är antalet deltagare begränsade till 50 personer. Kyrksalen är möblerad på ett sådant sätt att sällskap ska kunna sitta minst 1.5 meter isär från varandra. Viss del av verksamheten är också pausad eller genomförs digitalt.

Ekumeniska sommargudstjänster

Söndag 14 juli 11.00Högmässa i Fors kyrka.Ekumenisk gudstjänst i Elimkyrkan, Nygatan 25. Söndag 21 juli 11.00        Högmässa i Fors kyrka.Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan, Smedjegatan 23.

Läs mer »

Församlingen finansierar sin verksamhet med gåvor och till en mindre andel med bidrag. Stötta gärna församlingen med bidrag:

Plusgiro 33 62 29 – 0  , Bankgiro 387-1951,  Swishnummer: 123 091 54 13

Vi finns på Båtsmansgatan 5, i stadsdelen Nyfors, i Eskilstuna.