mars 2024
april 2024
Inget evenemang hittades!

P.g.a.COVID-19 och rekommendationerna från FHM så är antalet deltagare begränsade till 50 personer. Kyrksalen är möblerad på ett sådant sätt att sällskap ska kunna sitta minst 1.5 meter isär från varandra. Viss del av verksamheten är också pausad eller genomförs digitalt.

lö-sö 2-3 mars Årsmöteshelg

Lördag 2 mars 16.00 Årsmöte Söndag 3 mars 11.00 Årshögtid med nattvard (3 i fastan) “Kampen mot ondskan” Luk 11:14-26 Predikan Joakim Hagerius, bitr. kyrkoledare

Läs mer »

Församlingen finansierar sin verksamhet med gåvor och till en mindre andel med bidrag. Stötta gärna församlingen med bidrag:

Plusgiro 33 62 29 – 0  , Bankgiro 387-1951,  Swishnummer: 123 091 54 13

Se våra riksevangelisters digitala mötesserie

Vi finns på Båtsmansgatan 5, i stadsdelen Nyfors, i Eskilstuna.