Söndag 4 februari 11.00 Gudstjänst (Kyndelsmässodagen)

”Uppenbarelsens ljus” Luk 2:22-40
Predikan Paul Enlund, fängelsepastor
Organist Gry Kaijankoski
Kyrkfika. V.gr. 5

Varmt välkommen!