Ekumenisk gudstjänst 19/3

På söndag 19/3 firar vi ekumenisk gudstjänst i S:t Eskilskyrkan tillsammans med Fors församling. Temat är ”livets bröd”, musiker är Stefan Silversten och Erika Wistrand och körerna Corazon och Con Spiritu medverkar. Det blir barndop i gudstjänsten. Det blir kyrkfika och veckogrupp 1 ansvarar.