Mål och Inriktning

S:t Eskilskyrkans Visionen är En Växande Gemenskap och årets tema är Att växa Tillsammans.

Vi jobbar med särskild inriktning mot diakoni, evangelisation, gudstjänst och musik.

 

mål

Övrig Information

S:t Eskilskyrkan kommer från en tradition med starkt lekmanna inflytande i utformningen utav verksamheten. Medlemmarna är dem som bestämmer och varje år hålls ett årsmöte där man tillsätter ett antal olika poster i församlingen. Rent organisatoriskt finns det en styrelse, som har det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamheten. Program & Musikrådet planerar gudstjänster och andra arrangemang. Det finns en fastighetskommitté som ansvarar frö fastighetsfrågor. De olika verksamheterna och de större årliga arrangemangen har sina egna kommittéer  och arbetsgrupper. S:t Eskilskyrkan Ungdom har ansvaret för barn&ungdoms arbetet. Medlemmarna är också uppdelade i veckogrupper som turas om att ta hand om Gudstjänster och de praktiska göromålen, såsom städning.

I S:t Eskilskyrkan tar vi ofta emot besök ifrån stans skolor – allt från enstaka elever till hela klasser. Vi berättar bl.a. om församlingens historia, verksamhet och kyrkorummets funktion. Vi berättar om den kristna trons grunder liksom det som skiljer och förenar oss med andra kyrkor och församlingar. Inom Skolkyrkan samarbetar S:t Eskilskyrkan med andra församlingar i Eskilstuna.

Kontakta pastor Josef Nsumbu för besök eller lektionsmedverkan.

 

2016 Jubileumsår

2016 firade församlingen 150-år, genom en serie av speciella jubileumsaktiviteter.

En Jubileumsskriften sammanställdes av Olle Lorin. 

2016-02-23 19_06_56-invigning av 150 -års jubileumet affisch.pdf - Adobe Acrobat Professional

 

 

En Jubileumskonsert anordnades med: Corazon, Pre Soul Children, Soul Teens, Gry Kaijankoski, Bertil Olsson, Annika Hansander (piano), Hans Murman (trummor), Tim Winberg och Magdalena Björk.

Pariskörens tredje körresa till Sverige får temat ”O Store Gud” och med tanke på att S:t Eskilskyrkan, med en pastor från Kongo som föreståndare, fyllde 150 år blir Eskilstuna ett viktigt och spännande mål.

Tomas Sjödin bjöds in på en mycket uppskattad författarafton.

Kyrkoavgift

Kyrkoavgiften är en gåva till församlingen. 68 procent går direkt till den församling som du själv väljer, 19 procent går till församlingsutveckling och stöd till församlingar med särskilda behov och 10 procent går till pionjärsatsningar.

S:t Eskilskyrkans församlings och S:t Eskilskyrkans Ungdoms (SEU)  arbete är möjligt tack vare frivilliga ledare och många personliga insatser i form av kollekter och gåvor. Anställdas löner, kyrkan skötsel och uppvärmning och omkostnader beskostas av frivilla gåvor. 

Kyrkoavgiften är en enkel form för ett regelbundet givande – en gåva direkt från din månadsinkomst – för närvarande 1% av den beskattningsbara inkomsten. 

Den som önskar stödja S:t Eskilskyrkans församling med sin kyrkoavgift skall anmäla detta senast den 31 oktober. Blanketter för detta finns på S:t Eskilskyrkans expedition. I Svenska Kyrkan är kyrkoavgiften obligatorisk. Den som önskar att kyrkoavgiften enbart skall tillfalla S:t Eskilskyrkans församling måste därför begära utträde ur Svenska Kyrkan. Detta skall göras senast den 31 oktober. Blanketter för detta finns på S:t Eskilskyrkans expedition. I samband med detta erbjuds du ett samtal med församlingens pastor om medlemskap i S:t Eskilskyrkans församling.

Om man vill kan man ge dubbla kyrkoavgifter dvs både till Svenska kyrkan och S:t Eskilskyrkan. Ytterligare information, liksom medgivandeblankett, finns på Equmeniakyrkan.

GDPR

Tidigt i församlingens historia började vi föra kyrkoböcker och vår verksamhet har registrerats. Syftet är och har varit att notera medlemskap, kyrkliga händelser (dop, barnvälsignelse, vigsel och begravning) och deltagande i verksamhet. Vi registrerar för att upprätthålla församlingens demokratiska principer, fastställa statistik och framför allt kommunicera med människorna i vår verksamhet.

Som organisation med religiöst syfte får församlingen och Equmeniakyrkan enligt lagen hantera personuppgifter för medlemmar, tidigare medlemmar och personer man har regelbunden kontakt med. För de här personuppgifterna krävs högre skyddsåtgärder jämfört med andra personuppgifter då de behandlar människors tro. Uppgifterna får hanteras i Equmeniakyrkan och församlingen men inte lämnas ut till annan part utan den registrerades samtycke.

Värt att veta:

  • Församlingen lämnar inte ut dina personuppgifter
  • Du har rätt att veta vad som finns registrerat om dig i församlingen, kontakta styrelsen.
  • Statistik som lämnas ut är inte kopplad till personuppgifter
  • Du skall få information om att du blir registrerad när du träder in i församlingen som medlem, men behöver inte ge samtycke till registreringen.
  • Deltagare i verksamhet blir registrerade för att kunna sända ut information.
  • Personer med förtroendeuppdrag skall ge samtycke för publicering på hemsida och församlingsblad.
  • Medlemslistor är viktig information och kan skickas till alla medlemmar men skall inte sättas upp på kyrkans anslagstavla, eller på annat sätt finnas tillgängligt för allmänheten.
  • Städlistor kommer att avpersonifieras så att de kan fungera offentligt
Om man blivit medveten om att detta inte efterföljs uppmannas man att kontakta expeditionen

Bilder från förr

Lite blandade bilder från församlingen senaste 10-15 åren