Vi som jobbar i S:t Eskilskyrkan

Anna;Maria Rose blev anställd i församlingen 2018. Hon är församlingsföreståndare sedan våren 2023. På kontoret träffas hon säkrast på Tisdagar och Onsdagar. men det går utmärkt att kontakta henne via mail eller telefon.

mail: annamaria@eskilskyrkan.se

mobil:073-4445339

S:t Eskilskyrkans Församlingens Ordförande

Ordförande är Samuel Lindholm

S:t Eskilskyrkans Ungdoms Ordförande

Template Headlod

Vår kyrka finns på Båtsmansgatan 5, vid järntorget, i Eskilstuna.

E-post (klicka för att skicka e-post)
S:t Eskilskyrkan
Båtsmansgatan 5
632 27 Eskilstuna

Plusgiro 33 62 29 – 0
Bankgiro 387-1951
Swishnummer: 123 091 54 13
Twitter: @eskilskyrkan
Facebooksida