Vi som jobbar i S:t Eskilskyrkan

Josef Nsumbu

Josef har jobbat som pastor och församlingsföreståndare i församlingen sedan 2014. ​ Kontakta gärna honom om du har frågor om dop, medlemskap eller själavård. ​ Josef träffas säkrast Tisdag/Torsdag. Mobil: 070-313 06 01 josef@eskilskyrkan.se

AnnaMaria Rose

Annamaria har jobbat som ungdomsdiakon i församlingen sedan 2018. Kontakta gärna henne om du har frågor om ungdoms och familj aktiviteter eller själavård. Annamaria träffas säkrast Tisdagar och Onsdagar. Mobil: 073-444 53 39 annamaria@eskilskyrkan.se

Stefan Silversten

Stefan har jobbat deltid som församlingsmusiker i församlingen sedan 2016. Kontakta gärna honom om du har frågor om kören Corazon eller musik arrangemang. ​ Stefan träffas säkrast Tisdagar- Mobil: 0732-511 412 stefan@eskilskyrkan.se

S:t Eskilskyrkans Församlingens Ordförande

S:t Eskilskyrkans Ungdoms Ordförande

Template Headlod

Vår kyrka finns på Båtsmansgatan 5, vid järntorget, i Eskilstuna.

E-post (klicka för att skicka e-post)
S:t Eskilskyrkan
Båtsmansgatan 5
632 27 Eskilstuna

Plusgiro 33 62 29 – 0
Bankgiro 387-1951
Swishnummer: 123 091 54 13
Twitter: @eskilskyrkan
Facebooksida