Vi är en församling som vill erbjuda glädje, omsorg, kärlek och gemenskap. Våra gudstjänster och andra möten är öppna för alla, oavsett ålder, ursprung eller språk. Vi vill vara en ”familj”, en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus och olika människor förvandlar och berikar.

Som aposteln Paulus skriver, säger vi: ”Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.”(Ef. 4:15-16)

Församlingen bildades den 24 februari 1866, då närmare ett hundratal personer samlades i den s.k. ”Eklundska salen” till ett för dem så betydelsefullt möte. Under bön till Gud samtalade man om hur tiden nu var inne för de troende att sluta sig samman rent organisatoriskt. Resultatet blev att Eskilstuna Missionsförening bildades (enligt Eskilstuna Missionsförsamlings minnesskrift 1866-1941). År 1878 anslöt sig den lokala föreningen till den nybildade riksorganisationen Svenska Missionsförbundet, som 2003 blev Svenska Missionskyrkan. 2011 bildades Equmeniakyrkan genom samgående mellan Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan, det vill säga att S:t Eskilskyrkans församling nu är en del av Equmeniakyrkan. Församlingen hade tidigare sin kyrka mitt i det centrala Eskilstuna. I början av 1960-talet såldes den fastigheten och en ny och modernare kyrka byggdes på Båtsmansgatan, nära Järntorget i Nyfors .

Här växer vi, som öppen kyrka, i en riklig mångfald, i alla avseenden, så att vi kan förenas som syskon med varandra och med honom som är huvudet, Kristus Jesus.
Du får också vara med!

Josef Nsumbu
Pastor

Församlingen finansierar sin verksamhet med gåvor och till en mindre andel med bidrag. Stötta gärna församlingen med bidrag:

Plusgiro 33 62 29 – 0  , Bankgiro 387-1951,  Swishnummer: 123 091 54 13

Länkar