Gudstjänst

Jesus är vårt hopp

På söndag den 29 januari kl.11.00 firar vi gudstjänst i S:tEskilskyrkan med temat “Jesus är vårt hopp”. Ivan Czitróm predikar och Maria Fahlén Eriksson spelar och sjunger. Söndagsskola och kyrkfika. veckogrupp 1. Församlingsmöte efteråt.

Mässan Mellanrum

Gudstjänst från den 3 april 2022. Mässan Mellanrum, skriven av församlingens musiker Stefan Silversten. Med Kören Corazon, solister och musiker. Pastor Josef Nsumbu officierar och predikar.

2:a advent i S:t Eskilskyrkan

Den 2:a advent 5/12 kl 11 firar vi gudstjänst i S:t Eskilskyrkan med temat “Se, jag vill bära”. Gerard Willemsen, chef för internationella enheten i Equmeniakyrkan predikar, Mats Ernvik spelar och John Rönnebratt sjunger. Det blir insamling till Equmeniakyrkans internationella mission och kyrkfika. Veckogrupp 4 ansvarar. I enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter i HSLF-FS 2021:87 kommer …

2:a advent i S:t Eskilskyrkan Läs mer »

Domsöndagen

På domsöndagen 21 november kl 11 firar vi gudstjänst i S.t Eskilskyrkan med temat “Kristi återkomst”. AnnaMaria Rose predikar, Stefan Silversten spelar och sjunger. Efteråt blir det kyrkfika i församlingsvåningen som veckogrupp 2 ansvarar för.