Söndag 28 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard (Septuagesima) ”Nåd och tjänst”

Matt 20:1-16
Predikan AnnaMaria Rose
Organist Mats Ernvik
Söndagsskola
Kyrkfika Församlingsmöte
V.gr. 4

Varmt välkommen!