Mål och Inriktning 2020

Tema: Att växa tillsammans

“Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”
(Matt 18:20)


Församlingshelg2

Vi Vill:

  • Fortsätta utveckla och göra SEU-gudstjänsterna mer intressanta.
  • Vara delaktiga i att förändra och förbättra våra lokaler.
  • Arbeta med ledarvård och ledarutveckling.
  • Arbeta för ett utökat samarbete med föräldrarna.
  • ta fram en rekryteringsplan för att få fler deltagare i SEUs verksamhet

Medlemsavgifter

Medlem i S:t Eskilskyrkans ungdom blir man genom att betala in medlemsavgiften.

Avgiften för vår/höstterminen är 200 kronor. Vill man betala för ett helt år går det naturligtvis bra. Avgiften blir då 400 kronor. För en hel familj blir avgiften 400 kronor per termin eller 800 kronor per år. Du betalar bara en medlemsavgift oavsett hur många av våra grupper du deltager i.

Medlemsavgiften innefattar också en olycksfallsförsäkring som gäller när Du deltar i våra aktiviteter. En betald medlemsavgift är en förutsättning för att delta i hajker, läger och andra utflykter. Du är naturligtvis välkommen att prova på först innan du betalar in medlemsavgiften.

Var noggrann med att fylla i namn, adress, födelsedatum och vad betalningen avser.

Bidrag gärna

SEU bedrivs till den alla största delan utav insamlade gåvor och medlemsavgifter. Ledarna har ingen ersättning utan alla medel som samlas in ska gå till att ge barn&ungdomar en meningsful aktivitet, Bidra gärna med en gåva eller att betala in medlemsavgift. Alla får vara medlemmar

Bankgiro 677-3337 S

Swishnummer:123 450 29 93

Ordförande: Mikael Sporrong Tel: 070-723 56 99                  mickesporrong@hotmail.com

Kassör: Roland Keller 070-063 30 75
roland.keller@eskilstuna.se 

S:t Eskilskyrkans är en del av den riksomfattande organisationen equmenia. equmenia

Equmenia är en gemenskap för och med barn och unga. Vi erbjuder en varm och trygg miljö, där alla kan få vara sig själva och känna sig som hemma. Med utgångspunkt i den kristna tron vill vi vara med och forma en bättre värld!

All vår verksamhet ska präglas av följande värderingar som vi som organisation enats om.

  • Växande – Vi ser till alla människors lika värde och uppmärksammar och stöttar barn och unga i att ta vara på sin potential genom delaktighet och engagemang.
  • Inkludering- Vi utrustar barn och unga för att möta livet och hjälper dem att växa till ande, kropp och själ, finna meningsfullhet och göra medvetna val.
  • Livshopp- Vi erbjuder en varm och inkluderande gemenskap där vi delar livet och erfarenheter, och där alla är välkomna.
  • Delaktighet- Vi ger möjlighet att erfara Guds närhet, kärlek och godhet och ger på ett respektfullt sätt utrymme att forma sin väg i tro och liv.