Årshögtid

Söndag 26/3 kl 11 firade vi Årshögtid i S:t Eskilskyrkan (dvs Söndagsgudstjänsten närmast efter årsmötet). Vi hade glädjen att ta emot tre nya medlemmar och vi avtackade pastor Josef Nsumbu och församlingsmusiker Stefan Silversten som båda slutar sina respektive tjänster.

(Från vänster till höger: Pastor Josef Nsumbu, ungdomsdiakon AnnaMaria Rose (skymd), församlingens ordförande Birgitta Keller, vice församlingsföreståndare Carina Thörn och församlingsmusiker Stefan Silversten.)