Jesus är vårt hopp

På söndag den 29 januari kl.11.00 firar vi gudstjänst i S:tEskilskyrkan med temat “Jesus är vårt hopp”. Ivan Czitróm predikar och Maria Fahlén Eriksson spelar och sjunger. Söndagsskola och kyrkfika. veckogrupp 1. Församlingsmöte efteråt.