Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för dem som på något sätt drabbats av Covid 19.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Arkiv för kategorin Församlingsliv

Webbgudstjänst 29 mars 2020 Försonaren

Här kan man finna en förinspelad kortversion av S:t Eskilskyrkans i Eskilstuna:s gudstjänst 20-03-29. Josef Nsumbu och AnnaMaria Rose talar, Stefan Silversten, Maria Fahlén Eriksson och Viveka Silversten spelar och sjunger. Vi hör Psalmer och sånger nr 10 Lov ära och pris, nr 45 Jesus för världen givit sitt liv, och nr 606 Jag har […]

Försonaren

På söndag 29 mars kl 11 firar vi gudstjänst igen i S:t Eskilskyrkan! Temat är ”Försonaren” och det är Carina Thörn som predikar, Maria Fahlén och Stefan Silversten som sjunger. Det blir söndagsskola och veckogrupp 7 ansvarar.

Kortversion av S:t Eskilskyrkans gudstjänst 22 mars

Eftersom många håller sig hemma pga risk för Coronasmitta har vi lagt upp en kortversion av vår gudstjänst på Jungfru Marie Bebådelsedag 2020, inspelad i förväg. Predikan Josef Nsumbu, textläsning och bön AnnaMaria Rose och musik Stefan Silversten och Viveka Silversten. Vi hör ”Ständigt i förändring” av Ingalill Sjönneby och Psalmer och Sånger 461a: ”Gudakärlek […]

Viktig information pga Coronavirus!

Viktig information pga Coronavirus! Församlingens årsmöte är framflyttat till  lördagen den 25 april till att börja med. Vi kommer inte att servera kyrkfika tills vidare i samband med våra gudstjänster. Svenskundervisningen på tisdagar är inställd tills vidare. Corazon ställer in sina övningar och uppsjungningar tills vidare. Vi kommer att ha ”Öppen kyrka” för bön, stillhet […]

Familjelördag

Tema Mission

På lördag 1/2 kl 16 (OBS tiden, det står fel i programbladet) har vi Missionscafé i S:t Eskilskyrkan. På söndag 2/2 kl 11 (OBS tiden, det står fel i programbladet) har vi Nattvardsgudstjänst med tema Mission i S:t Eskilskyrkan. Pastor Antonio Kiasisua från Patmoskyrkan i Stockholm predikar, Rachel Sidestam spelar och damkören ”Bamama Jerusalem” från […]

Missionsgudstjänst i Taizé-anda

På söndag  26 januari kl 11 firar vi missionsgudstjänst i Taizé-anda i S:t Eskilskyrkan. Birgitta Keller predikar, Stefan Silversten spelar, och kören Corazon leder församlingssången. Goda nyheter för livet (f d Gideoniterna) besöker oss, det blir kyrkfika och veckogrupp 5 ansvarar.

Temagudstjänst Mission

På söndag 19/1 kl 11 firar vi gudstjänst med temat ”Mission” i S:t Eskilskyrkan. Kristina Färdeman, f d missionär i Equador predikar, Mats Ernvik spelar, Josef Nsumbu medverkar. Det blir söndagsskola, kyrkfika och veckogrupp 4 ansvarar.