S:t Eskilskyrkans lokala samarbeten

Nedan kan ni läsa lite om hur vi engagerat oss lokalt i Eskilstuna.

För människor. Vi finns till för dig som befinner dig i en utsatt livssituation. Hos oss blir du sedd och möts av respekt. Här erbjuds du stöd och hjälp för att hitta vägar mot en ljusare framtid.

Av människor. Vår verksamhet är ideell och vilar på en diakonal och kristen grund.

Medmänniskor Vi är helt beroende av ditt stöd och support. Som givare gör du tillsammans med andra givare skillnad för utsatta människor varje dag i Eskilstuna.

Eskilstuna Stadsmissions ändamål

Eskilstuna stadsmission är en av tio stadsmissioner i Sverige. Vårt mål att verka för en mänskligare stad för alla. Vår utgångspunkt är att alla människor har ett unikt värde och vårt mål är att i relation till enskilda individer se, lindra och förändra. I relation till samhället är vårt mål att utmana, komplettera och engagera.

Eskilstuna Stadsmission är en allmännyttig och ideell förening. Vi driver professionellt socialt arbete inom en rad områden, te x Härbärget, Dagverksamhet, Ungdomsguide, Matlaget, Crossroads, Personligt ombud och second hand-butik.

Vill du skänka pengar till Eskilstuna stadsmission gör det på nummer:
Swish: 123 900 51 17
Plusgiro: 90 05 11-7

Sjukhuskyrkan är det samlade namnet för den andliga vården på sjukhus. Sjukhuskyrkans grundläggande uppgift är att vara till tjänst bland patienter, anhöriga och personal. Sjukhuskyrkan är till för den som vill ha någon att tala med, för den som behöver någon som lyssnar, för den som önskar förbön, vill deltaga i andakt eller fira nattvard. Sjukhuskyrkan vill också vara till tjänst för lasarettets behov av krishanteringsresurser, etisk reflektion, fortbildning och som externt stöd till personalgrupper.

Sjukhuskyrkans personal arbetar under tystnadsplikt och för inga journaler, eller har tillgång till sjukjournaler. Uppdraget är att finnas hos människor som behöver någon som lyssnar utan att fly det svåra. Ambitionen är att vara medvandrare i sjukdomstiden, erbjuda stöd och tröst och söka nya vägar och möjligheter i livet tillsammans med patienter och anhöriga.

Vår symbol med bilden av blomman som växer ut från den avbrutna stjälken, berättar om det liv, det hopp, som kan växa fram även ur det som är svagt och skadat.

Sjukhuskyrkan på Mälarsjukhuset är en samverkan mellan Svenska Kyrkan i Eskilstuna och frikyrkoförsamlingarna i Eskilstuna, Strängnäs och Mariefred. I det gemensamma arbetslaget finns präst, pastor och diakon.

På Mälarsjukhuset finns ett särskilt andaktsrum – tillgängligt för patienter, anhöriga och besökare liksom personal på sjukhuset. I andaktsrummet hålls regelbundna gudstjänster och andakter. Sjukhuskyrkan ansvarar även för gudstjänster och andakter på flera avdelningar på sjukhuset.

Sjukhusdiakon Carina Thörn
016-1045 78 eller mobil 072-5773234
E-post: carina.torn@dll.se
Växel: 016 -103000

Vill du skänka pengar till sjukhuskyrkan gör det på nummer:
Pg: 674515-2
Swish: 1236034755

2018-02-25 14_43_16-Församlingsblad Nr 2 2018 Liten.pdf - Adobe Acrobat Professional

Skolkyrkan i Eskilstuna är en förening som vill utgöra en bro mellan kyrka och skola. Nio kyrkor i Eskilstuna är medlemmar i föreningen som leds av en styrelse med representanter från de olika kyrkorna. Skolkyrkan har flera anställda vars funktion är att på olika sätt utgöra en resurs åt skolor. Dessutom finns en rad resurspersoner som inom sina specialområden kan vara skolan till hjälp i livsfrågor, kriser, samtal om värderingar, droger, livsval.

Skolkyrkans arbete bygger alltså på samarbete mellan skolor (lärare, kuratorer, kristna skolgrupper, enskilda elever m.fl.) och skolkyrkan med dess anställda.

ELEVCOACH och SKOLPASTOR

Sara Wiklöf, Pingstkyrkan i Ärla, fungerar som elevcoach och ingår i arbetslag på högstadiet.

Bengt-Göran (BG) Backman, Elimkyrkan i Eskilstuna, finns som skolpastor på gymnasieskolor och KomVux och erbjuder föreläsning, lektionsmedverkan, studiebesök i någon kyrka, temadag, liksom samtal och stöd till kristna skolgrupper m.m. Ämnen som efterfrågas och tas upp ofta finns på Skolkyrkans lista här nedanför.

Magnus Ludvigsson, präst i Eskilstuna församling, erbjuder liknande besök, samtal och kyrkvandring, och finns allmänt med som präst .

Annika Nilsson, Pingstkyrkan i Eskilstuna, erbjuder i samarbete med pedagoger från Eskilstuna församling, ”Bibeläventyret” till Eskilstunas 4:e och 5:e klasser.

BIBELÄVENTYRET

I berättandets form tar vi oss igenom Bibelns olika böcker. Från skapelsen i 1:a Mosebok, genom de flesta av de kända bibliska berättelserna, till profetiorna om Messias (Jesus). I del två följer vi Jesus i evangelierna, Paulus resor m.m. Allt sker på plats, vi bygger upp den bibliska geografin i rummet.

Med hjälp av rörelser, drama och nyckelord, trolleri, rim och rappande leker vi in kunskapen så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig berättelserna. Vi rappar Tio Guds bud och den Gyllene regeln. En möjlighet att lära sig förstå de idéer som har bidragit till vår kulturs grundläggande värderingar.

Bäst fungerar Bibeläventyret i barnens eget klassrum, då kan också lärare återvända till kartan i rummet och använda den i framtida undervisning.
Varje elev får ett häfte som används vid undervisningstillfällena och varsitt spel, för att minnas undervisningen.