Medlemsinfo

Årsmötet uppskjutet till 5 september

Ur styrelseprotokoll 2020-04-16 “P g a Coronaviruset och smittorisken har församlingens styrelse inte kunnat träffas. Styrelsen har därför fattat beslut efter samråd via e-mail-kontakt. Närvarande per e-mail: Birgitta Keller, John Rönnebratt, Gun Björk, Maria Fahlén Eriksson, Flora Godwin Duku, Josef Nsumbu och Gunnel Lejdeby. 163 Beslut om ny tid för årsmöte Församlingens årsmöte hade preliminärt …

Årsmötet uppskjutet till 5 september Läs mer »

Viktig information pga Coronavirus!

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anstränger oss att genomföra våra gudstjänster och samlingar på ett säkert sätt vad gäller avstånd mellan deltagare och en maxgräns på 50 personer vid våra samlingar. Om man inte kan komma till S:t Eskilskyrkan kan man även ta del av våra gudstjänster via vår Facebook-sida eller vår hemsida. Varje onsdag …

Viktig information pga Coronavirus! Läs mer »

Söndag 22 april

På söndag 22 april kl 11 firar vi gudstjänst i S:t Eskilskyrkan med temat ”Vägen till livet”. Predikan kommer Josef Nsumbu att hålla och Rachel Sidestam spelar till psalmerna. Det blir sång av Samuel Lindholm, söndagsskola och insamling till Equmeniakyrkans nationella arbete. Efter gudstjänsten blir det kyrkfika och församlingsmöte. Veckogrupp 4 ansvarar.

Båtsmansgatan avstängd från Tegelbruksgatan 16-23 februari

Kommunen meddelar att nu går det åter att åka Tegelbruksgatan förbi Järntorget, men i stället stängs Båtsmansgatan av och man får åka till kyrkan via Zetterbergsgatan – Lindtorpsgatan . För att göra gatan tillgänglig kommer Båtmansgatan att dubbelriktas under den perioden. Du som går eller cyklar kan passera platsen gående. Vi har noterat att Båtsmansgatan inte …

Båtsmansgatan avstängd från Tegelbruksgatan 16-23 februari Läs mer »