Jonas Rönnebratt

RPG Träff med Carl-Olov Hultby

Om du är dagledig kanske RPG träffarna är någonting av intresse. På torsdag kommer Carl-Olov Hultby på besök. RPG – information för pensionärer och daglediga Kontaktperson Catharina Dahlén  ordförande i Eskilstuna kommunförening av RPG mobil 0723 2300 36 E-post catharina.dahlen@gmail.com