Jonas Rönnebratt

Nya lokala restriktioner p.g.a. COVID-19

P.g.a av de lokala restriktionerna som till att börja med gäller fram till 26/11, så blir det en hel del förändringar i församlingens aktiviteter. Gudstjänster kommer till vidare att enbart sändas på vår Facebook-sida och länkas till från denna sida. Vi släpper alltså inte in några gudstjänstbesökare, endast medverkande. Övriga verksamheter ställs in, med undantag …

Nya lokala restriktioner p.g.a. COVID-19 Läs mer »