RPG Träff med Carl-Olov Hultby

Om du är dagledig kanske RPG träffarna är någonting av intresse. På torsdag kommer Carl-Olov Hultby på besök.

RPG – information för pensionärer och daglediga
Kontaktperson Catharina Dahlén  ordförande i Eskilstuna kommunförening av RPG
mobil 0723 2300 36