Main menu:

Församlingen

Mötet gör skillnad!

Mötet är kyrkans stora tillgång och utmaning! Det är i mötet med Gud och andra vi växer. Det är vår önskan att församlingens och equmenias arbete ska få bidra till att skapa en närhet till Gud och varandra. Det som hör tron till har med hela livet att göra – därför är vår ambition att det som sker i kyrkan också ska ge rum för hela livet.

Samspelet mellan det personliga och det gemensamma gäller som en förutsättning för tro, kyrka och församling. Det personliga behöver ett sammanhang för att fungera. Tron behöver ett sammanhang för att växa. Lärjungaskap behöver ett sammanhang för att vi inte ska tappa orienteringen och orken. Kyrka och församling är just ett sammanhang för tro och engagemang, ett uttryck för att vi behöver varandra och att Gud är beroende av vår närhet till varandra.

Församlingens huvudsakliga inriktning är gudstjänstlivet, musiklivet, barn-och ungdomsarbetet i equmenia samt samarbetet med skolor i S:t Eskilskyrkans närhet.

S:t Eskilskyrkan på Båtsmansgatan är basen för en verksamhet som vänder sig till alla åldrar. Du kan läsa mer om det arbetet om du klickar dig fram på hemsidan.

S:t Eskilskyrkans församling är en del av Equmeniakyrkan. Denna nya kyrka är bildad av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Församlingen är till för den som vill dela den kristna tron med andra – en växtplats för både tro och liv.

Välkommen till S:t Eskilskyrkan

S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia

Läs Predikan på nätet