Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för en bra konfirmationsundervisning.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta vår pastor

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Arkiv för kategorin Predikan på nätet

Predikan på nätet: Tacksägelsedagen

Lukas 19:37-40 Temat för Tacksägelsedagen är ”Lovsång”. Tacksamhet och lovsång går hand i hand. Texten från Lukas kap 19 är en del av det vi läser på första advent och på palmsöndagen om Jesu intåg i Jerusalem. Lukas beskriver att det är lärjungarna som plötsligt blir så glada och överväldigade av alla underverk de varit med om […]

Predikan på nätet: Ett är nödvändigt

Luk. 10:38-42  Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och […]

Predikan på nätet: Medmänniskan

Matt. 7:12 Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Inledning ”Sänd ditt bröd över vattnet, en dag får du det åter!” Så säger Predikaren (11:1). 1975 blev jag färdig med min gymnasieutbildning. Efter fyra år på internat skulle […]

Predikan på nätet: Friheten i Kristus

Markus 2:23-28  En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sade fariséerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?” Han svarade: ”Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? […]

Predikan på nätet: Andlig klarsyn

Matt. 7:13-14 Jesus sade: ”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.” Förord […]

Predikan på nätet: Apostladagen

Jer 1:4-10, Rom 16:1-7,  Mark 3:7-19 Underrubriken i Psalmer och sånger till samtliga texter i årgångarna för Apostladagen är ”Sänd mig”.  Bibelboken med namnet Hesekiel ger gestalt åt det nyss nämnda temat. Hesekiel levde på tidigt 500-tal f Kr. Han fördes bort i fångenskap till Babylon. Han förklarar denna fångenskap  utifrån att folket svikit Gud. […]

Predikan på nätet : Förlorad och återfunnen

Lukas 15:11-32 Han sade: ”En man hade två söner. Den yngste sade till fadern: ’Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land, och där slösade […]

Predikan på nätet: Den Högstes profet

Luk. 1:67–80 Hans far Sakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord: ”Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter, frälsning från våra fiender och alla som […]