Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för ungdomssituationen i Eskilstuna.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Arkiv för kategorin Predikan på nätet

Predikan på nätet: Ett nådens år

Luk. 4:16-23 Jesus kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort […]

Predikan på nätet: Vårt evighetshopp

”Musikens betydelse som tröst är stor”, säger sångerskan Carolina Tholander, eftersom musiken ger utrymme för stora känslor, möjlighet att vila från orden och låta gråten komma. Det betyder att musiken kan spela en stor roll för den som sörjer. Alla helgons helg är en stor helg. I min predikan igår nämnde jag ett telefonsamtal som […]

Predikan på nätet: Helgonen

Matt. 5:13-16 Jesus sade: ”Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man […]

Predikan på nätet: Att höra Anden och höra rätt

Matteus 4:1-11 Kan vi höra Guds röst? Hur låter den? Vilken dialekt talar han? För han talar väl svenska? Eller? Det jag ska säga er idag är tankar jag bär med mig från en helg på Berget i Rättvik där jag ett par dagar fick förmånen att lyssna på Hans Johansson, en pastor som avled […]

Predikan på nätet: Tro och liv

Matt.21.28-31 ”Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: ’Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.’ Han svarade: ’Nej, det vill jag inte’, men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han […]

Predikan på nätet: Goda förvaltare

Goda förvaltare Luk 12:42-48 Idag är det förvaltarskapets dag. Vad innebär det för oss. I dagens text möter vi en herre som reser bort och lämnar allt åt en förvaltare och ber honom att ta hand om allt. Han ger ansvaret för egendom, pengar, tjänare. Precis som i berättelsen har Gud lämnat hela jorden med […]

Predikan på nätet: Nådens gåvor

2 Mos 19: 3-6 ”Ni har sett vad jag gjorde med egypterna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk – ty hela jorden är min – och ni […]

Predikan på nätet: Andlig klarsyn

Andlig klarsyn   Matt.7:22-29 Det kommer en dag, det kommer en dag, har du säkert hört många gånger. Kanske känner du en inre oro inför de orden? Jesus säger:”På den dagen”. Uttrycket går tillbaka till ”Herrens dag”,använt i GT om den dag då Gud på ett avgörande sätt skall ingripa mot ondskans makter i världen, förhärliga […]