Trädgårdsloppis

Trädgårdsloppis Lördagen den 6 maj
Start kl 10.00
S:t Eskilskyrkans trädgård
Båtsmansgatan 5, vid Järntorget
Fynda bland plantor, buskar perenner m.m.
Servering av korv och kaffe