Söndag 7 maj 11.00 Gudstjänst (5:e s. i påsktiden)

”Att växa i tro” Joh. 17:9–17.
Predikan Samuel Lindholm.
Organist Mats Ernvik
Söndagsskola
Kyrkfika Veckogr. 1.