Söndag 20 augusti 11.00 Gudstjänst (11 e. trefaldighet)

“Tro och liv” Matt 23:1-12
Predikan AnnaMaria Rose
Organist Stefan Silversten
Kyrkfika
V.gr 2.