Ekumeniska gudstjänster

9  Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst i S:t Eskilskyrkan (Apostladagen)
“Sänd mig” Mark 3:7-19
Predikan Birgitta Keller
Musik: Birgitta Keller och Frida Avén
Kyrkfika. Vgr.3

16  Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan, Smedjegatan 23.

23  Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst med nattvard i Elimkyrkan, Nygatan 25.

30  Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan, Smedjegatan 23.

6  Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst i S:t Eskilskyrkan (9 e. trefaldighet)
“Goda förvaltare” Luk 16:1-13
Predikan Claes-Göran Ydrefors
Organist Mats Ernvik
Kyrkfika. V.gr 7

13  Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Elimkyrkan, Nygatan 25.