Söndag 18 juni kl.11 Gudstjänst (2 e. trefaldighet)

”Kallelsen till Guds rike” Mark. 2:13–17.
Predikan Birgitta Keller.
Organist Mats Ernvik.
Medtag egen fikakorg för kyrkfika.
Vgr. 7.