Söndag 11 juni kl.11 Gudstjänst med nattvard (1 e. trefaldighet)

”Vårt dop”  Matt 3:11-12

Predikan AnnaMaria Rose

Organist Maria Fahlén Eriksson

Kyrkfika, Veckogr. 6.