Pilgrimsvandring Lördag 24/4 [fullbokad]

En vandring kring bibelordet och en bit av den kristna historien i Eskilstuna.
Vi utgår från Studiefrämjandets lokal på Västeråsvägen, fd Mariakyrkan, och går de knappa två kilometerna till Ekeby kyrkoruin. Tyvärr finns det i nuläget inte plats för fler deltagare.
Vandringsledare Samuel Lindholm
Utrustning:
Bra skor att gå i
Penna
Sittunderlag
Något att fika
Bild: Ekeby kyrkoruin av Alpstedt – Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28013258