Församlingsmöte 18/4

På söndag 18/4 klockan 12:30 är det digitalt församlingsmöte.
Länk till zoom mötet ska ha gått ut till alla medlemmar via veckogrupperna. Känner du dig osäker och vill ha hjälp så kan du kontakta Stefan Silversten eller Jonas Rönnebratt (helst 20-30 minuter innan mötet).

Eller använda dig utav bifogad lathund.

Zoom instruktioner

Eller titta på denna hjälpvideo på YouTube