Förlorad och återfunnen

På tredje söndagen efter Trefaldighet 20 juni firar vi gudstjänst på plats i S.t Eskilskyrkan kl 11. Vi får samlas 45 personer i kyrksalen och 5 på läktaren, sammanlagt 50 personer. Temat är “Förlorad och återfunnen”, Josef Nsumbu predikar, Stefan Silversten spelar och veckogrupp 1 ansvarar i övrigt. Gudstjänsten kommer att finnas tillgänglig på Youtube, eller via vår Facebook-sida, men vi kan i nuläget inte garantera att vi kan sända live samtidigt som gudstjänsten pågår. Går det bra så sänds den live, annars kommer en inspelning av gudstjänsten att läggas upp så fort den är klar för det.
Efter gudstjänsten samlas de som vill till kyrkfika i trädgården. Ta med eget fika!