På andra söndagen efter Trefaldighet 13 juni firar vi gudstjänst på plats  i S.t Eskilskyrkan kl 11. Vi får samlas 45 personer i kyrksalen och 5 på läktaren, sammanlagt 50 personer. Temat är “Kallelsen till Guds Rike”, Josef Nsumbu predikar, Stefan Silversten spelar, Rolf Svanerö sjunger och veckogrupp 7 ansvarar i övrigt. Gudstjänsten kommer att finnas tillgänglig på  Youtube, eller via vår Facebook-sida, men vi kan i nuläget inte garantera att vi kan sända live samtidigt som gudstjänsten pågår. Går det bra så sänds den live, annars kommer en inspelning av gudstjänsten att läggas upp så fort den är klar för det.

Efter gudstjänsten samlas de som vill till kyrkfika i trädgården. Ta med eget fika