Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för dem som på något sätt drabbats av Covid -19.

Vi ber för en positiv förändring kring det rådande läget.

Vi ber för alla barn och ungdomar som nu går på sommarlov.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Årsmötet uppskjutet till 5 september

Ur styrelseprotokoll 2020-04-16

”P g a Coronaviruset och smittorisken har församlingens styrelse inte kunnat träffas. Styrelsen har därför fattat beslut efter samråd via e-mail-kontakt.

Närvarande per e-mail: Birgitta Keller, John Rönnebratt, Gun Björk, Maria Fahlén Eriksson, Flora Godwin Duku, Josef Nsumbu och Gunnel Lejdeby.

  • 163 Beslut om ny tid för årsmöte

Församlingens årsmöte hade preliminärt uppskjutits till lördagen den 25 april. Eftersom Corona-epidemin ännu pågår och med anledning av de råd och direktiv som getts av Folkhälsomyndighet och regering är bedömningen att årsmötet behöver senareläggas. AU har haft samråd och föreslår att församlingens årsmöte uppskjutes till lördagen den 5 sept.

Styrelsen beslutar

att församlingens årsmöte förläggs till lördagen den 5 sept, samt
att meddela församlingen via hemsida, pålysning och utskick till veckogrupperna. ”

Skriv en kommentar