Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för de som har drabbats av CoVid-19.
Vi ber för en positiv förändring kring det rådande läget.
Vi ber för höstterminen.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Arkiv för mars, 2020

Webbgudstjänst 29 mars 2020 Försonaren

Här kan man finna en förinspelad kortversion av S:t Eskilskyrkans i Eskilstuna:s gudstjänst 20-03-29. Josef Nsumbu och AnnaMaria Rose talar, Stefan Silversten, Maria Fahlén Eriksson och Viveka Silversten spelar och sjunger. Vi hör Psalmer och sånger nr 10 Lov ära och pris, nr 45 Jesus för världen givit sitt liv, och nr 606 Jag har […]

Guds mäktiga verk, predikan av Josef Nsumbu

Luk.1:39–45 Då sade Maria: ”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar […]

Kortversion av S:t Eskilskyrkans gudstjänst 22 mars

Eftersom många håller sig hemma pga risk för Coronasmitta har vi lagt upp en kortversion av vår gudstjänst på Jungfru Marie Bebådelsedag 2020, inspelad i förväg. Predikan Josef Nsumbu, textläsning och bön AnnaMaria Rose och musik Stefan Silversten och Viveka Silversten. Vi hör ”Ständigt i förändring” av Ingalill Sjönneby och Psalmer och Sånger 461a: ”Gudakärlek […]

Predikan av Josef Nsumbu: Kampen mot ondskan

Mark. 9:14–32  När de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade: ”Vad är det ni diskuterar?” — ”Mästare”, svarade en i mängden, ”jag har kommit till dig […]

S:t Eskilskyrkan öppen för stillhet och bön

I det oroliga världsläget just nu behöver vi tid att reflektera, stilla vår oro och be. Därför håller S:t Eskilskyrkan öppet varje tisdag – fredag kl 17.00-18.00 framöver. Välkomna för en stilla stund!

Viktig information pga Coronavirus!

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anstränger oss att genomföra våra gudstjänster och samlingar på ett säkert sätt. Om man inte kan komma till S:t Eskilskyrkan kan man även ta del av våra gudstjänster via vår Facebook-sida eller vår hemsida. Varje onsdag mellan 17-18 ber vi tillsammans. Kyrkan är öppen för den som vill vara där […]