Main menu:

Månadens förbönsämne

Vi ber för vår nya konfirmandgrupp.

Prenumerera på notiser

Email:

Sök på sidan

Kontakta våra anställda.

Du kan nå pastor Josef Nsumbu på tel 070-313 06 01 eller e-post josef@eskilskyrkan.se
Musiker Stefan Silversten på tel 0732-511 412 eller e-post stefan@eskilskyrkan.se
Ungdomsdiakon AnnaMaria Rose på tel 073-444 53 39 eller e-post annamaria@eskilskyrkan.se

Gilla oss på Facebook

Andra kyrkor i Eskilstuna

Equmeniakyrkan

Övriga länkar

Notisarkiv

Månadsarkiv

Arkiv för november, 2019

Gudstjänst för alla åldrar

På söndag 10 november kl 11 blir det gudstjänst för alla åldrar i S:t Eskilskyrkan med Annika Nilsson, som arbetar med Skolkyrkan och Bibeläventyret. Timothy Stayton spelar. Det blir nattvard, söndagsskolan är med, och det blir kyrkfika efteråt. Veckogrupp 1 ansvarar.

Predikan på nätet: Vårt evighetshopp

”Musikens betydelse som tröst är stor”, säger sångerskan Carolina Tholander, eftersom musiken ger utrymme för stora känslor, möjlighet att vila från orden och låta gråten komma. Det betyder att musiken kan spela en stor roll för den som sörjer. Alla helgons helg är en stor helg. I min predikan igår nämnde jag ett telefonsamtal som […]

Predikan på nätet: Helgonen

Matt. 5:13-16 Jesus sade: ”Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man […]