Söndag 9 juni 11.00 Gudstjänst (2 e. tref.)

”Kallelsen till Guds rike” Luk 14:15-24
Predikan Bengt Strandberg
Organist Stefan Silversten
Kyrkfika. V.gr 2

Varmt välkommen!