Söndag 28 april 11.00 Gudstjänst med nattvard (5 i påsktiden)

”Att växa i tro” Joh 16:5-11
Predikan Carina Thörn
Organist Mats Ernvik
Kyrkfika V.gr. 3
Varmt välkommen!