Söndag 26 maj 15.00 SEU-gudstjänst med nattvard (Heliga trefaldighets dag)

”Gud – Fader, Son och Ande” Matt 11:25-27
Predikan AnnaMaria Rose
Organist AnnaMaria Rose
Kyrkfika. V.gr 7
Varmt välkommen!