Söndag 14 april 11.00 Gudstjänst (3 i påsktiden)

”Den gode herden” Joh 10:1-10
Predikan Mattias Gustafsson, sjukhuspastor.
Organist Maria Fahlén Eriksson.
Insamling till sjukhuskyrkan.
Kyrkfika. V.gr. 1

Varmt välkommen!