Ekumeniska sommargudstjänster

Söndag 14 juli 11.00
Högmässa i Fors kyrka.
Ekumenisk gudstjänst i Elimkyrkan, Nygatan 25.

Söndag 21 juli 11.00        
Högmässa
i Fors kyrka.
Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan, Smedjegatan 23.

Söndag 28 juli 11.00 Ekumenisk gudstjänst (9 e. tref.) ”Goda Förvaltare”. Matt 25:14-30
Pred. Birgitta Keller. Org. Stefan Silversten. Kyrkfika. V.gr.2

Söndag 4 augusti 11.00
Högmässa i Fors kyrka.
Ekumenisk gudstjänst med nattvard i Pingstkyrkan, Smedjegatan 23.

Söndag 11 augusti 11.00
Högmässa
i Fors kyrka.
Ekumenisk gudstjänst i Elimkyrkan, Nygatan 25.

Söndag 18 augusti 11.00
Högmässa i Fors kyrka.
Installationsgudstjänst Frälsningsarmén, Kungsgatan 36 (Fristadskyrkan).

Med önskan om en välsignad sommar!