Söndagen 24 september 11.00 Gudstjänst med nattvard (16 e tref)

”Döden och livet”
Mark 5:35-43
Personliga berättelser
Organist Stefan Silversten
Kyrkfika Vgr 7