Söndag 8 oktober 11.00 Gudstjänst  (Tacksägelsedagen)

“Lovsång” Luk 19:37-40.
Predikan AnnaMaria Rose
Musik Birgitta Keller
Insamling till Equmenia riks “Blås där det glöder”
Kyrkfika. Vgr 2
Varmt välkommen!