Söndag 5 november 11.00   Gudstjänst med ljuständning (s e alla helg. d.)

”Vårt evighetshopp” Luk 20:37-38
Predikan: AnnaMaria Rose
Musik: Psalmorkestern under ledning av Mattias Eriksson
Kyrkfika. Vgr.6

Varmt välkommen!