Söndag 31 december 11.00 (Nyårsafton) Nyårsgudstjänst med nattvard i Elimkyrkan

Söndag 31 december 11.00 (Nyårsafton)
Nyårsgudstjänst med nattvard i Elimkyrkan, Nygatan 25.
Predikan Joel Backman, kyrkfika.