Söndag 27 augusti 11.00 Samlingsgudstjänst med nattvard och medlemsintagning (12 e. trefaldighet)

”Friheten i Kristus”
Mark 2:23-28
Predikan AnnaMaria Rose
Musik: Psalmorkestern och Ungdomskören
Kyrkfika
Vgr. 3