Söndag 23 april 11.00 Gudstjänst (3:e s. i påsktiden)

”Den gode herden” Joh 10:11–16

Predikan Sverker Groph

Organist Mats Ernvik

Musik: Hannes och Annelie Lindholm

Söndagsskola

Bön och offerdag för Equmeniakyrkans nationella insamling

Kyrkfika

Veckogr. 6.