Söndag 14 maj 11.00 Taizé-gudstjänst med nattvard (Bönsöndagen)

”Bönen” Matt. 6:5–8.
Predikan Carina Thörn
Organist Maria Fahlén Eriksson
Kyrkfika. Veckogr. 2.