Söndag 10 december 11.00 SEU-Gudstjänst med terminsavslutning

medverkan av barn och ungdomar
Predikan AnnaMaria Rose
Organist Maria Fahlén Eriksson
Kyrkfika, Hemlig gäst
Vgr. 4

Varmt välkomna!