Påsken i S:t Eskilskyrkan

Välkommen till påsken i S:t Eskilskyrkan

Skärtorsdagen kl.19 Getsemanestund med nattvard. Carina Thörn. Musik Mats Ernvik. v.gr.4

Långfredagsgudstjänst kl.11. Predikan AnnaMaria Rose. Sång och musik Stefan Silversten. v.gr.4

Söndag kl.11, Påskdagsgudstjänst med nattvard. Predikan Bengt Strandberg. Sång och musik Mats Ernvik, Corazon. Söndagsskola. Kyrkfika. v.gr.4