Samlingssöndag

På trettonde söndagen efter Trefaldighet 29 augusti firar vi gudstjänst i S.t Eskilskyrkan kl 11 (OBS Tiden!). Temat är “Medmänniskan”, Josef Nsumbu predikar,  Stefan Silversten spelar och Corazon sjunger. Veckogrupp 4 ansvarar i övrigt. Det här är vår samlingssöndag, då mycket av vår verksamhet drar igång efter sommaruppehållet, i år även efter Corona-uppehållet. Gudstjänsten kommer att finnas tillgänglig på Youtube.

Efter gudstjänsten fikar vi medhavt kyrkfika. I samband med fikat blir det församlingsmöte.

S:t Eskilskyrkans Youtube-kanal.