Pilgrimsvandring 18/9

Pilgrimsvandring lördagen den 18/9.

Start – Mariakyrkan kl. 10.00. Vandring till Ekeby Kyrkoruin knappt 2 km. Tillbaka kl.13.00

Utrustning:

  • Kläder efter väder
  • Bra skor att gå i
  • Penna
  • Sittunderlag
  • Något att fika

Anmälan senast 15/9

Max 10 personer.