Gudstjänst I S:T ESKILSKYRKAN(!) 6 juni

På nationaldagen och tillika första söndagen efter Trefaldighet 6 juni firar vi gudstjänst på plats  i S.t Eskilskyrkan kl 11. Det har varit olika bud om hur många vi får samla enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men nu verkar det vara klart att vi får samlas 45 personer i kyrksalen och 5 på läktaren, sammanlagt 50 personer. Temat är “Vårt dop”, Carina Thörn predikar, Stefan Silversten spelar och veckogrupp 6 ansvarar i övrigt. Gudstjänsten kommer att finnas tillgänglig på  Youtube, eller via vår Facebook-sida, men vi kan i nuläget inte garantera att vi kan sända live samtidigt som gudstjänsten pågår. Går det bra så sänds den live, annars kommer en inspelning av gudstjänsten att läggas upp så fort den är klar för det (troligen några timmar senare).

Efter gudstjänsten samlas de som vill till kyrkfika i trädgården. Ta med eget fika.