Gudstjänst 7 februari Kyndelsmässodagen

Gudstjänst från S:t Eskilskyrkan för Kyndelsmässodagen. Tema: Uppenbarelsens ljus. Samuel Lindholm predikar, Roland Keller leder, Stefan Silversten spelar och Barbro Murman läser texter. Sjunger gör Samuel Lindholm, Hans Murman, Barbro Murman och Stefan Silversten.
Vi hör “En sån Gud skulle jag kunna tro på” av Ingemar Olsson, PsoS 818 “Barn och stjärnor” av Ylva Eggehorn och Hans Nyberg, PsoS 285, “Det finns ljup i Herrens godhet” av Britt G Hallqvist och “Gud är ljus” av Ingemar Olsson.

Se gudstjänsten på Facebook.

Se gudstjänsten på Youtube.